Web oficial

Política de privacitat Hotel Holiday Inn Andorra

Wifi gratuït
Hotel Holiday Inn Andorra - Andorra la Vella -
Millor preu GARANTIT
al

Política de privacitat, Hotel Holiday Inn Andorra

Política de privacitat Hotel a Andorra la Vella

CONDICIONS I NORMES D'ÚS DEL WEB WWW.PLAZANDORRA.COM

A continuació s'especifiquen els termes i condicions que regeixen l'ús d'aquest lloc web (els "termes i condicions").

www.plazandorra.com és un portal que ofereix un servei de venda directa de productes hotelers, pertanyents a la societat HOTELS PLAZA ANDORRA, a clients finals i usuaris.

Llegiu atentament les condicions abans de fer clic al botó "confirmar" al moment de finalitzar el procés de reserva, ja que expliquen els drets i obligacions de tots els usuaris i dels HOTELS PLAZA ANDORRA.
Al fer clic al botó de "confirmar" està expressant el seu consentiment a sotmetre´s a aquests termes i condicions. Si no està d'acord amb tots ells, no faci clic en el botó de "confirmar". Si té alguna pregunta enviï'ns un correu electrònic a info@plazandorra.com.

Parts
Aquests termes i condicions s'apliquen a qualsevol que utilitzi aquest lloc web ("el client") i vincula a Hotels Plaza Andorra.

Ús del lloc
El client està autoritzat a utilitzar aquest lloc web només per fer consultes o reserves legítimes, per la qual cosa es compromet a no fer reserves especulatives, falses o fraudulentes, ni reserves en anticipació de demanda. Així mateix, el client es compromet a proporcionar www.plazandorra.com informació de contacte correcta i precisa, com el correu electrònic, i accedir en cas de ser necessari que www.plazandorra.com la pugui utilitzar com a forma de contacte.

Realització d'una reserva
Només hi haurà una reserva legalment vinculant quan el client hagi introduït les dades necessàries a la pàgina web i hagi confirmat la reserva fent clic al botó "confirmar" de la pàgina web corresponent. El client reconeix que comprèn que fent clic en l'esmentat botó "confirmar", està realitzant la reserva i accepta abonar l'import total d'aquesta, ja sigui a través de la pàgina web amb la targeta bancària facilitada o directament a l'hotel.

Confirmació
Una vegada que el client hagi fet clic al botó "confirmar" com s'ha indicat prèviament, haurà d'imprimir la confirmació electrònica on s'indiquen els detalls de la reserva. Aquesta confirmació constitueix la base del contracte de reserva. El client reconeix que és la seva responsabilitat imprimir i comprovar la confirmació, així com assegurar-se que tota la informació continguda sigui correcta, a causa de que l'allotjament es proporcionarà d'acord amb els detalls especificats en aquesta confirmació.

Preus i pagament
El preu dels serveis proporcionats és l'especificat en el formulari de reserva. Els preus esmentats (llevat que s'especifiqui el contrari) cobreixen els serveis assenyalats en la confirmació.

Pagament amb targeta de crèdit
S'haurà d'efectuar el pagament complet amb targeta de crèdit per reserves efectuades durant la temporada extra, o en cas de ser la manera de pagament desitjat pel client quan faci la reserva.

Cancel·lacions i canvis
El client haurà de posar-se en contacte amb Hotels Plaza Andorra a través del correu electrònic info@plazandorra.com o per telèfon al número + 376-871381 per realitzar qualsevol canvi en una reserva confirmada.

Precisió de la informació
El client també reconeix que:
(1) tot i que l'empresa actualitzi la informació d'aquest lloc web, Hotels Plaza Andorra no es responsabilitza dels errors, omissions o dades errònies que apareguin en els llistats o a la informació sobre els hotels.
(2) és possible que els llistats o la informació sobre hotels continguin errors.

Manca de disponibilitat
Si una reserva confirmada no estigués disponible, Hotels Plaza Andorra farà el possible per oferir un hotel alternatiu d'igual o superior qualitat en la mateixa ubicació, o bé reemborsarà el import complet, si es prefereix. Hotels Plaza Andorra també farà el possible per posar-se en contacte amb el client abans de la seva sortida per avisar d'aquesta falta de disponibilitat. No obstant això, el client reconeix que això no serà sempre possible. Quan no sigui possible posar-se en contacte amb el client abans de la seva sortida, Hotels Plaza Andorra s'esforçarà en el canvi d'allotjament de la manera més ràpida i eficient possible.

Queixes
Qualsevol queixa relativa a l'hotel s'ha de notificar al taulell de recepció de l'hotel durant l'estada del client. S'haurà de donar a la direcció de l'hotel el temps suficient per rectificar la situació. Si l'hotel en qüestió no ha rectificat la queixa a satisfacció del client, la queixa s'haurà de presentar per escrit i de ser possible, haurà d'anar acompanyada de fotografies o d'altres proves visibles.

Garanties, manifestacions, condicions i termes
Pel present, s'exclouen tots els termes, manifestacions, condicions i garanties (ja siguin implícites o expresses) pel que fa al lloc i a qualsevol altre servei annex.

Ús de la informació de contacte del client
Autoritzo que les meves dades personals siguin incloses en un fitxer automatitzat confidencial per a futures comunicacions de l'hotel o empreses del seu grup de conformitat al que disposa la Llei 15/2003, del 18 de desembre del 2003 qualificada de protecció de dades personals. Si desitjo consultar-los, rectificar-les, suprimir-los o oposar-me a la seva utilització ho comunicaré al Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals del Principat d'Andorra.

Indemnització
El client està d'acord amb compensar i eximir de responsabilitat a Hotels Plaza Andorra pel que fa a qualsevol responsabilitat, dany o pèrdua, incloses les despeses legals, en els quals Hotels Plaza Andorra incorri o pateixi com a resultat de qualsevol acció, manca d'acció o omissió per part del client.

Pèrdua conseqüencial
Sota cap circumstància i en cap cas es considerarà a Hotels Plaza Andorra com a responsable de qualsevol dany o pèrdua conseqüencial o especial, sigui quin sigui el seu origen (inclosos i sense caràcter limitatiu, la negligència o l’ incompliment d'aquests termes i condicions), o de qualsevol pèrdua d'informació, guanys, ingressos o negoci, sigui quina sigui la causa, fins i tot si els abans indicats generar aquesta pèrdua o dany, o si es va informar de la possibilitat que aquests ocorreguessin.

Limitació de responsabilitat
Malgrat això, la responsabilitat de Hotels Plaza Andorra envers el client i/o qualsevol tercera part quedarà limitada en tota circumstància a aquella quantitat de les que sigui inferior:
(a) la quantitat abonada pel client per a la reserva, o
(b) 200 sigui quina sigui la inferior.

Assignació
El client no pot assignar, traspassar, subcontractar o delegar cap dret, deure o obligació segons l'estipulat en el present avís legal, llevat que tingui el consentiment per escrit de Hotels Plaza Andorra.

Propietat intel·lectual - Integritat del sistema
Queda prohibit l'ús de qualsevol dispositiu, rutina o programari que inhibeixi o interfereixi amb l'execució del lloc web de www.plazandorra.com o amb qualsevol reserva realitzada en ell. Així mateix, es prohibeix qualsevol acció que generi una càrrega que pugui considerar-se no raonable o desproporcionada en el lloc web.

Sense garantia d'accés continu al lloc web de hotels.andorra.com
Hotels Plaza Andorra no garanteix l'accés continu i sense interrupció al seu lloc web, ni tampoc l'accés segur als seus serveis. Hi ha la possibilitat que diversos factors aliens a l'empresa interfereixin amb el rendiment del lloc web.

Modificació dels termes i condicions
Hotels Plaza Andorra es reserva el dret a modificar aquests termes i condicions en qualsevol moment.

Dissociabilitat
Aquests termes es consideren dissociables en el cas que es determini que qualsevol estipulació no és vàlida o aplicable. Aquesta estipulació es posarà en vigor en la mesura del possible i segons ho permeti la legislació aplicable. El fet que s'hagi determinat com a tal no afectarà la validesa i la capacitat de la posada en vigor de la resta de les estipulacions.

Títols
Els títols utilitzats en aquests termes i condicions s'inclouen només per comoditat i no definiran, ampliaran, limitaran o afectaran d'una altra manera a altres normes o condicions.

Força major
Si, com a conseqüència de força major, Hotels Plaza Andorra es veiés obligada a limitar, modificar o cancel·lar una reserva, el client no tindrà dret a reclamar cap compensació per qualsevol pèrdua resultant d'aquesta limitació, modificació o cancel·lació. El terme "força major" inclou, sense caràcter limitatiu, desastres naturals, incendis o qualsevol altra destrucció de qualsevol allotjament reservat, tumults, guerra o disturbis, exercici d'autoritat legislativa, municipal, militar o d'un altre tipus, vagues o per qualsevol altre motiu aliè a la voluntat de l'empresa.

Acord complet
Aquests termes contenen l'acord entre Hotels Plaza Andorra i el client o usuari, i reemplacen qualsevol tracte o acord anterior (ja siguin orals o escrits) al respecte i no poden estar subjectes a canvis o modificacions.

Legislació aplicable
Aquests termes i condicions estan subjectes a la legislació del Principat d'Andorra i a la jurisdicció exclusiva dels tribunals d'Andorra.

COVID-19 Informació important